Thursday, December 4, 2008

Teadlased soovitavad:jalgrattasõit on parim liikumisviis

Alo Lõhmus kirjutab kultuurilehes AK, et teadlased USA Kesk-Florida ülikoolist sõnastasid üle 20 põhjuse, miks jalgrattasõitu tuleks eelistada kõigile teistele transpordimoodustele.

Artiklis välja toodud põhjuste eesmärk on teadvustada jalgrattaga liiklemise kasulikkust inimestele ja ühiskonnale ning soodustada jalgrattateede ehitust.
Tänapäeval levib arenenud riikides arvamus, et autode kasv peegeldab ühiskonna üldise jõukuse suurenemist. Millegipärast on just eestlased need, kes peavad oluliseks suure, uhke ja mugava sõiduki olemasolu. Kallis auto on justkui mõõdupuu rikaste ja vaeste vahel. Autosõltuvus on majandusele aga hoopis koormaks. Et tagada senise tarbimisstiili jätkumine, peaks meie käsutuses olema 1,2 planeeti praeguse ühe asemel. Jalgrattad aitavad globaalset võlguelamist vähendada, sest päevas 2x5 kilomeetrit sõitva autosõitja ökoloogiline jalajälg on 1530 ruutmeetrit, bussisõitja oma 303 ruutmeetrit ning rattasõitja oma vaid 122 ruutmeetrit suur.

Kuna inimesed muutuvad järjest enam mugavamaks ning hindavad autot kui kiiret transporti vajalikku sihtpunkti, jääb kehaline aktiivsus tagaplaanile. Palju on teha ning spordisaali ei olegi aega minna. Minnes jalgrattaga tööle, oleks kaks olulist asja omavahel ühendatud. Lisaks füüsilisele aktiivsusele pääseks igahommikustest ummikutest ning liikluspingest ja sellega kaasnevast depressionist.
Jalgrattad ei põhjusta mürareostust ega saasta õhku ning neid on lihtne hooldada. Tegemata jäävad ka suured kulutused kütuse ostmisele ning jalgratta parkimine on hoopis lihtne.

Uuringutekohaselt eelistatakse korralike ja ohutute rattateede olemasolul sõita tööle rattaga. See on kindlasti üks faktor, millest on tingitud jalgratta vähene populaarsus Eestis. Kui meil on valida, kas jõuda tööle autoga mugavalt ja ohutult, või minna rattaga rattateede puudumisel, valime mõtlemata esimese. Arvan, et kui Eesti suuremates linnades oleksid ohutud ja pikkade vahemaadega rattateed, suureneks ka jalgrattaga sõitjate arv. Inimesi tuleks teavitada rattaga sõitmise kasulikkusest ning seda rohkem populariseerida. Ratturitele tuleks luua soodsad tingimused liiklemiseks ning linna mainet parandavate inimeste arv kasvaks. Nimelt paneb ummikute puudumine külalised linna imetlema ja kadestama. Iga rattaga liiklev inimene jätab ühe auto koju ning sellega seoses väheneksid ummikud tipptunnil. Linnas oleks rohkem puhast õhku, pidurduks globaalne soojenemine ning linnamaastik oleks kenam. Tunduvalt suurem oleks ka liiklejate ohutus ning väheneksid ülekaalulisusega seotud probleemid.

Jalgratas on väga populaarseks sõiduvahendiks Hollandis, Jaapanis, Taanis ja Šveitsis. Kaherattalise sõidukiga tehtud sõidud moodustavad Hollandis kõigist liiklemistest lausa 28%. Eestil on sinnani veel pikk tee käia.