Sunday, January 25, 2009

Tööst ja teenimisest. Euroopa sügis. Seni veel kuldne

Lugesin Mihkel Muti arvamust AK-st.
Mutt kirjutab Euroopa rahvastikuteadusest. Demograafia küsimus ei ole leidnud igapäevast laialdast käsitlust, kuid on sellegipoolest päevakorral. Artiklist võib lugeda, et eurooplased on liialt laisad, et paljuneda ning tööd ei viitsi nad samuti teha. Siinjuures on autor teinud järelduse, et kui pidada silmas vaevanägemist, siis paljunemine tähendabki tööd.

Eurooplased kardavad põlisasukate väljasuremist, samas aga on ebalevad mujalt maailmajagudest tulnud inimeste suhtes. Nad ei viitsi vaeva näha ja tahavad elada pingevaba ning muretut elu. Mida paremaks muutuvad eurooplase elutingimused, seda laisemaks jääb ta ise. Järjest enam töid teevad inimese eest ära masinad ning meil endil tuleb teha vaid väikseid ja lihtsaid töid. Aga need kerged töödki muutuvad iga päevaga järjest tüütumaks. Me tahaksime, et keegi teeks need meie eest ära. Selleks oleks vaja teenijarahvast- võimalikult odavat tööjõudu, soovitavalt endasarnast, et vältida kultuurilisi konflikte jne. Idabloki riikide elanikud ju sobiksid. Parema elu nimel alustaksid nad madalalt astmelt, liikudes järjest ülespoole. Teenijarahva aga võtaks eurooplane vastu paratamatuse sunnil. Eurooplane on vastumeelne nii teenimise kui teenindamise suhtes.

Lisaks teenijatele vajab eurooplane IT spetsialisti, kuid erinevalt teenijarahvast tuleb neid suisa meelitada. Nimelt lähevad nood meelsamini Ameerikasse. Kui ühed teevad musta tööd, siis teised töötavad välja lahendused. Eurooplastele jääb vaid mõnus äraelamine. Viimasel ajal aga on Euroopas levinud arvamus, et töötamises peitubki inimeleu mõte. Muti arvates aga muutuks töö häirivaks teguriks, kui inimene oskaks talle antud aja ja mõistusega midagi tarvilikku peale hakata. Ehk paraneksid töökuse vaibudes inimeste omavahelised suhted ja rahulolu, mis ongi elus kõige tähtsamad?
,,Eurooplast vaadates tekib küsimus, kas tema praegune käekäik kujutab endast mandumist, inimsoo pimesoolt, või heiastub selles kogu inimkonna helge tuleviku mudel?,,

Artikli põhiidee on eurooplaste liigne mugavus, millest on tingitud soovimatus lapsi kasvatada ja tööd teha ning soovimatus õige asja eest sõdida. Sõjalise poole näiteks toob Mutt protesti puhkemise, kui räägitakse kümnetest langenutest Iraagis samal ajal kui Kongos hukkub mitu miljonit ja Euroopa sekkub minimaalselt. Õigemini ta loobub. Mutt paigutabki ühte paketti eurooplaste mugavuse ja sõjalise sekkumise õigete asjade eest. Oma artikli lõpetab ta sõnadega: ,,Euroopale laskub sügis. Esialgu veel suhteliselt kuldne.,,

See arvamus pani mindki juurdlema Euroopa inimese mugavuse ja järjest paraneva elu üle. Tõepoolest mõtleme järjest enam iseenda heaolule ja tahame seda nautida võimalikult muretult. Lapse kasvatamine aga toob kaasa palju uusi kohustusi ning lihtsamaks peetakse last mitte muretseda. Kuhu me aga jõuame, kui mõtleme vaid iseendale?

No comments: